• 04 ΜΑΡ 17

  Τρισωμία 21 (Σύνδρομο Down)

  Τρισωμία 21 (Σύνδρομο Down)

  Ορισμός Αριθμητική χρωμοσωματική παρέκκλιση με ένα επιπλέον χρωμόσωμα 21. Πρόκειται για την πιο συχνή τρισωμία στα ζώντα νεογνά. Φαινοτυπικά χαρακτηρίζονται από σοβαρές δυσπλασίες και αναπτυξιακές διαταραχές. Οι καρδιακές ανωμαλίες καθώς και η διανοητική καθυστέρηση είναι τα συχνότερα ευρήματα. Συχνότητα 1/700-800 γεννήσεις, ίση συχνότητα μεταξύ αγοριών-κοριτσιών. Η συχνότητα του συνδρόμου Down συσχετίζεται με την ηλικία της μητέρας. Όπως και στην τρισωμία

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Τρισωμία 13 (Σύνδρομο Patau)

  Τρισωμία 13 (Σύνδρομο Patau)

  Ορισμός Στο σύνδρομο Patau έχουμε ένα ακόμα χρωμόσωμα 13. Φαινοτυπικά χαρακτηρίζεται από σοβαρές ανωμαλίες και αναπτυξιακή καθυστέρηση. Κλινικό Ιστορικό/ Γενετική Η ελεύθερη τρισωμία 13 συσχετίζεται με την ηλικία της μητέρας. Ο κίνδυνος επανεμφάνισης είναι περίπου 1% . Στις σπάνιες περιπτώσεις της τρισωμίας 13 εκ μεταθέσεως, που είναι αποτέλεσμα ισόρροπης μετάθεσης, ο κίνδυνος επανεμφάνισης αυξάνει πολύ περισσότερο (εξαρτώμενος από το

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)

  Τρισωμία 18 (σύνδρομο Edwards)

  Ορισμός Αριθμητική χρωμοσωμική παρέκκλιση από το φυσιολογικό κατά την οποία ανευρίσκεται στα κύτταρα του εμβρύου ένα επιπλέον χρωμόσωμα 18. Είναι η δεύτερη πιο συχνή τρισωμία στα ζώντα νεογνά. Ο φαινότυπος χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαταραχές και περιορισμό ανάπτυξης. Συχνότητα Σε 1/3.000 γεννήσεις παρατηρείται υπεροχή των θηλέων σε σχέση με τα άρρενα. Η αναλογία αυτή είναι 3/1. Η τρισωμία 18 συσχετίζεται

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Σύνδρομο Turner

  Σύνδρομο Turner

  Ορισμός Πλήρης ή μερική έλλειψη ενός Χ χρωμοσώματος. Συχνότητα Μία στις 5.000 γεννήσεις. Κλινική ιστορία/Γενετική Εμφανίζεται σποραδικά και η ηλικία της μητέρας δεν αποτελεί ενοχοποιητικό παράγοντα για την εμφάνιση του συνδρόμου. Εργαστηριακά ευρήματα μπορεί να δείξουν αυξημένη συγκέντρωση της a-FP στον ορό της μητέρας σε συνδυασμό με κυστικό ύγρωμα και εμβρυϊκό ύδρωπα. Μειωτική μη-διάζευξη βρίσκεται στο 60% των

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Τριπλοειδία

  Τριπλοειδία

  Ορισμός Είναι η 3η πιο συχνή θανατηφόρος χρωμοσωματική διαταραχή που παρατηρείται στο προγεννητικό στάδιο. Τα χρωμοσώματα είναι τριπλασιασμένα έτσι ώστε ο πυρήνας των κυττάρων να έχει 69 αντί 46. Συχνότητα Περίπου στο 1-2% όλων των συλλήψεων παρατηρούνται τριπλοειδίες. Αυτές οι περιπτώσεις παρουσιάζονται συνήθως σαν αυτόματες αποβολές. Περίπου 6% των εμβρύων που αυτομάτως αποβάλλονται, ηλικίας μέχρι 28 εβδομάδων, παρουσιάζουν τριπλοειδία. Γέννηση

  Περισσότερα →
 • Έκτακτη Ανάγκη

  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλέστε στο τηλέφωνο

  6977 886 423
 • Ιατρεία

  Χανιά
  Βενιζέλου Ε΄ & Αρχοντάκη 2

  Άγιος Νικόλαος
  28ης Οκτωβρίου 19
 • Ωράριο Λειτουργίας

  Δευτέρα - Παρασκευή

  Πρωί: 09:00 - 14:00
  Απόγευμα: 18:00 - 21:00