• 04 ΜΑΡ 17

  Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας

  Σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας

  Ορισμός Πρόκειται για ένα φάσμα ανωμαλιών που χαρακτηρίζονται από πολύ μικρή αριστερή κοιλία με ταυτόχρονη αορτική στένωση ή ατρησία και βαριά μιτροειδική στένωση. Συχνότητα Η ανωμαλία εμφανίζεται σε 1 στις 10000 γεννήσεις, συχνότερα σε αγόρια. Στο 29% των περιπτώσεων συνυπάρχει ολοπροσεγκεφαλία ή αγενεσία μεσολοβίου. Αιτιολογία Μεγάλες δόσεις βιταμίνης Α και μητρικός διαβήτης έχουν ενοχοποιηθεί σε

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Μετάθεση μεγάλων αρτηριών

  Μετάθεση μεγάλων αρτηριών

  Ορισμός  Η μετάθεση των μεγάλων αρτηριών είναι μια ανωμαλία κατά την οποία η αορτή εκφύεται εξ ολοκλήρου ή κατά μεγάλο μέρος από τη δεξιά κοιλία, ενώ η πνευμονική αρτηρία προέρχεται από την αριστερά κοιλία. Υπάρχουν τρεις τύποι της πλήρους μετάθεσης Αυτές με άθικτο μεσοκοιλιακό διάφραγμα με ή χωρίς πνευμονική στένωση Αυτές με μεσοκοιλιακό έλλειμμα χωρίς

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Κοινός αρτηριακός κορμός

  Κοινός αρτηριακός κορμός

  Ορισμός  Ο κοινός αρτηριακός κορμός χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό μεγάλο αγγείο που τροφοδοτεί τη συστηματική, την πνευμονική και τη στεφανιαία κυκλοφορία. Ο αορτικός αυτός κορμός είναι μεγαλύτερος από τη φυσιολογική αορτική ρίζα και συνδέεται κυρίως με την δεξιά κοιλία στο 40% περίπου των περιπτώσεων, με την αριστερή κοιλία στο 20 % , ενώ «μοιράζεται» στις

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Ισθμική στένωση αορτής

  Ισθμική στένωση αορτής

  Ορισμός  Πρόκειται για στένωση της αορτής κοντά στην εκβολή του αρτηριακού πόρου, συνήθως μετά από αυτήν (στένωση λόγω παραμονής οπίσθιας πτυχής), αλλά ενίοτε πριν (παιδικού τύπου στένωση). Στο έμβρυο, το αίμα του αρτηριακού πόρου διαιρείται φυσιολογικά στο κεφαλικό και στο καθοδικό ρεύμα από την οπίσθια αορτική πτυχή, που βρίσκεται στο τοίχωμα της αορτής ακριβώς απέναντι

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Ελλείμματα μεσοκολπικού διαφράγματος

  Ελλείμματα μεσοκολπικού διαφράγματος

  Ορισμός  Πρόκειται για ελλείμματα είτε στο πρωτογενές διάφραγμα, το οποίο αποτελεί το τμήμα του διαφράγματος κάτω από το ωοειδές τρήμα και διαπλάθεται νωρίτερα κατά την ανάπτυξη του εμβρύου είτε στο δευτερογενές διάφραγμα, που διαπλάθεται αργότερα κατά την ανάπτυξη και είναι το τμήμα κάτω από το ωοειδές τρήμα. Το πρωτογενές μεσοκολπικό έλλειμμα αποτελεί σοβαρότερη ανωμαλία και

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Ελλείμματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος

  Ελλείμματα μεσοκοιλιακού διαφράγματος

  Ορισμός  Ένα έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα μπορεί να είναι είτε μεμονωμένη ανωμαλία στο 50% των περιπτώσεων είτε μέρος μια πιο σύνθετης καρδιακής νόσου (περιπτώσεις όπως η τετραλογία του Fallot). Το μεσοκοιλιακό έλλειμμα διακρίνεται ανάλογα με την εντόπιση του σε έλλειμμα του μεμβρανώδους διαφράγματος (πλησίον των κολποκοιλιακών βαλβίδων) και σε ελλείμματα του μυϊκού διαφράγματος, όπως το

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Ανωμαλία Ebstein

  Ανωμαλία Ebstein

  Ορισμός  Πρόκειται για εκτόπιση του ελεύθερου χείλους της διαφραγματικής και οπίσθιας γλωχίνας της τριγλώχινας βαλβίδας προς την κατεύθυνση της κορυφής της καρδιάς, έτσι ώστε ο δεξιός κόλπος να εμφανίζεται μεγαλύτερος και η δεξιά κοιλία μικρότερη. Συχνότητα  Μία στις 20000 γεννήσεις, αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% των συγγενών καρδιοπαθειών. Μερικές φορές συνοδεύεται από μικρογναθία ή νεφρική

  Περισσότερα →
  • 04 ΜΑΡ 17

  Τετραλογία Fallot

  Τετραλογία Fallot

  Ορισμός H τετραλογία του Fallot είναι μια ανωμαλία που περιλαμβάνει Mεσοκοιλιακό έλλειμμα Στένωση της πνευμονικής αρτηρίας Εφίππευση της αορτής επί του μεσοκοιλιακού διαφράγματος Η υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, που συμπληρώνει την τετραλογία, δεν υπάρχει προγεννητικά και εμφανίζεται αργότερα, ως αποτέλεσμα της πνευμονικής στένωσης. Ουσιαστικά η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε έλλειμμα ευθυγράμμισης των δύο τμημάτων του μεσοκοιλιακού

  Περισσότερα →
 • Έκτακτη Ανάγκη

  Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλέστε στο τηλέφωνο

  6977 886 423
 • Ιατρεία

  Χανιά
  Βενιζέλου Ε΄ & Αρχοντάκη 2

  Άγιος Νικόλαος
  28ης Οκτωβρίου 19
 • Ωράριο Λειτουργίας

  Δευτέρα - Παρασκευή

  Πρωί: 09:00 - 14:00
  Απόγευμα: 18:00 - 21:00